Плаќањето на производите може да се изврши на три начини и тоа:

  • Плаќање со картичка

(Напоменуваме дека при плаќањето се наплатува целокупниот износ и не е возможно плаќање на рати);

  • Плаќање во кеш на курирската служба при испорака на купените производи.
  • Плаќање со уплатница или е-трансфер

Во случај да плаќањето сакате да го извршите преку уплатница (е-трансфер) Ве молиме да паричните средствата ги уплатите на:
Назив на примач: УРБАН НЕБУЛА ДОО
Број на сметка :200003788811456
Банка на примач: Стопанска Банка АД
Цел на дознака : Број на нарачка ХХХХХ