Сите производи пред да бидат испратени се прегледани и проверени од наша страна. Но, во случај да добиете производ кој што од било која причина е оштетен, Ве молиме без одложување да не информирате на следнава е-mail адреса: support@ivanap.sg-host.com. Во моментот кога ќе ја вратите оштетената пратка назад на наша адреса, ние веднаш ќе Ви испратиме нова пратка или пак на Ваше барање ќе Ви бидат вратени паричните средства на Вашата трансакциска сметка.